Spedycja Europejska

Jakie to ładunki ponadnormatywne/ponadgabarytowe?

Elementy tuneli, mostów, turbiny wiatrowe, instalacje na platformy i ogromne części do budowy domów. zawsze gdzieś muszą zostać wyprodukowane, a później przetransportowane do miejsca docelowego. Transport ładunków ponadgabarytowych wymaga szczególnej uwagi i wiedzy.

Ładunki ponadnormatywne/ponadgabarytowe – to takie, które mają większe wymiary, niż te określone w przepisach prawa krajowego lub międzynarodowego. Zorganizowanie logistyki takiego transportu wymaga dużo doświadczenia firmy wykonującej zlecenie.

Niezbędna tu będzie znajomość języków obcych, tak aby bezproblemowo załatwić pozwolenia lub wypełnić list przewozowy. Ważne jest również obeznanie w prawie transportowym wszystkich państw, przez które będzie przejeżdżał ładunek. Sprawdzając każdy punkt trasy, możemy zagwarantować bezpieczeństwo dostawy towarów zawsze na czas.

Ładunki ponadgabarytowe/ponadnormatywne dzielą się na:

  • długie – osiągają długość do 60 metrów, najczęściej spotkamy je w budownictwie
  • większe niż normalne zestawy samochodowe – pojazdy te ważą więcej niż 23 ton, ich długość sięga do 16 metrów. Ładunki te muszą być prawidłowo ułożone i zabezpieczone
  • wielkogabarytowe – ładunki o ogromnych rozmiarach, ale z małą masą. Transport takiego ładunku, musi być dobrze zaplanowany, ze względu na infrastrukturę. Tutaj spedytor musi obliczyć i wymierzyć każdy etap trasy transportu.
  • ciężkie o skupionej masie – żeby przetransportować ładunki specjalistyczne potrzebujemy wieloosiowej naczepy, która rozłoży ciężar ładunku osiągającego nawet 100 ton

Ładunki ponadgabarytowe wymagają wiele czasu i dokładności ze strony spedytora. Musi on wziąć pod uwagę każdy scenariusz, jaki może wydarzyć się podczas transportu. Przewoźnik, który ma za zadanie przewóz ładunku ponadgabarytowego musi znać wszystkie przepisy, jak powinien się z nim obchodzić oraz posiadać kartę z instrukcjami postępowania z pojazdem i ładunkiem w razie jakiegokolwiek zdarzenia losowego.

Polskie przepisy prawa uwzględniają ładunki o masie całkowitej równej 42 tony, szerokość wynosi 2,5 m, a maksymalna długość 16,5 metra, wysokość 4 m. Kiedy chcemy przetransportować taki ładunek, musimy zlecić to profesjonalistom, aby nie narazić się na kary, czy zniszczenie ładunku lub innego mienia. Polecamy firmę V4L – lidera w branży TSL.