Spedycja Europejska

Pojęcia związane z logistyką, spedycją i transportem – poznaj je wszystkie!

Mimo tego, że wiele pojęć jest bardzo powszechnie wykorzystywanych, dużo osób nie zdaje sobie sprawy z ich poprawnego znaczenia, Podobnie jest w branży logistycznej – bardzo dużo terminów i określeń budzi wątpliwości wśród osób, które chcą skorzystać z tego typu usług. Właśnie dlatego w naszym artykule postaramy się przybliżyć Ci najważniejsze kwestie związane ze spedycją, transportem oraz logistyką, abyś mógł swobodnie porozumiewać się z osobami, które prowadzą tego typu biznes.

Zacznijmy od pojęcia logistyki – co właściwie się pod nim kryje? Ujmując rzecz w dużym skrócie jest to proces przemieszczania się różnego rodzaju towarów, materiałów, a także ludzi lub zwierząt z miejsca początkowego do miejsca końcowego. Co wchodzi w skład procesów logistycznych? Na pewno będzie to odpowiednie zaplanowanie transportu, wybór środka przewozu, a następnie wdrożenie i realizacja zlecenia, jego kontrola i nieustający nadzór. Czy wiedziałeś o tym, że logistyka wcale nie jest pojęciem, które pojawiło się w naszych słownikach niedawno? Już w X wieku naszej ery mówiono w logistyce wojennej. Jeśli chodzi o tę logistykę, która jest bardziej bliższa naszym obecnym czasom – jej początek wypada na lata pięćdziesiąte XX wieku. W tym okresie zapotrzebowanie na stałe rodzaje transportu oraz logistyki zaczęło niespodziewanie szybko wzrastać. Warto wiedzieć o tym, że sama logistyka jest podzielona na wiele niezależnych dziedzin, które obejmują logistykę produkcji, magazynowanie oraz wiele innych.

Firma spedycyjna Szczecin

Pojęcia związane z logistyką, spedycją i transportem – poznaj je wszystkie!

Przejdźmy do pojęcia, jak spedycja. Mówiąc najogólniej jest to szereg procesów, które dotyczą organizacji transportu różnego rodzaju towarów. Jak pewnie zauważyłeś, spedycja wchodzi w skład logistyki, ale jej obszar działań jest ograniczony do przemieszczania towarów w ramach działań transportowych. Do działań spedycyjnych możemy zaliczyć takie czynności, jak przyjmowanie różnego rodzaju zleceń oraz ich późniejsza konsolidacja, zawieranie umów z klientami oraz kompletowanie odpowiedniej dokumentacji. Spedytor będzie zajmował się także organizacją środka transportu, odpowiedniego dla danego towaru.

Ostatnim pojęciem jest transport – obejmuje zdecydowanie najwęższy zakres działań w porównaniu do logistyki oraz spedycji. Pamiętaj jednak o tym, że transport jest jednym z elementów działań spedycji i określa się go jako formę przemieszczenia towarów, ludzi lub też zwierząt z punktu początkowego, do punktu docelowego. Logistyka zespala ze sobą obie te dziedziny – spedycja jest jednym członów logistyki, a transport z kolei stanowi człon spedycji.

Firma transportowa Szczecin

Nowe mieszkania Kołobrzeg

BMW M6 tuning