Spedycja Europejska

Profesjonalny transport chłodniczy

Wszystkie towary, które są wrażliwe na czynniki zewnętrzne muszą być przewożone w ściśle określony sposób oraz przy zachowaniu restrykcyjnych przepisów. Sery, jogurty, mrożonki, ryby, wyroby garmażeryjne, leki, towary wysokiej jakości – kiedy zostaną narażone na zbyt wysoką lub zbyt niską temperaturę mogą się zepsuć i stać się zupełnie bezużyteczne.

Czy nie powinniśmy mniej wyrzucać?

Pojazd chłodniczy
Pojazd, którym transportowane są ładunki powinien być w pełni sprawny oraz szczelny. Istnieje możliwość przewożenia towarów w dwóch temperaturach. Chłodnia z grodzią umożliwia oddzielenie powierzchni załadunku i transportowanie wyrobów, które mają inne wymagania. Przewoźnicy korzystają również z twz. izotermy. Izotermy nie mają systemu chłodniczego, ale są wykonane z materiałów, które zatrzymują zimno wewnątrz pojazdu.

Transport spożywczy

Najbardziej wymagające w tym sektorze są wszelkie artykuły spożywcze, które szybko i łatwo ulegają zniszczeniu. Kiedy owoce, warzywa lub mięso zepsują się- cały ładunek będzie musiał iść na straty, a do takiej sytuacji chyba nikt w swojej firmie nie chciałby doprowadzić. Mrożonki, wyroby garmażeryjne i ryby nie mają długiego terminu ważności, dlatego transport artykułów spożywczych musi być profesjonalnie zaplanowany i wykonany.

Transport farmaceutyczny

Leki, suplementy i witaminy muszą być przewożone w pojeździe z możliwością monitoringu temperatury. Wyroby farmaceutyczne zawierają w sobie różne substancje chemiczne, które pod wpływem temperatury mogą stracić swoje właściwości lub stać się szkodliwe dla zdrowia. Dlatego to bardzo istotne, aby apteki, sklepy z suplementami i odżywkami miały dobrze rozwinięty łańcuch dystrybucji. Podczas transportu leków ważne jest również zabezpieczenie substancji, których nie można ze sobą łączyć. Cała logistyka załadunku transportu musi uwzględniać wszelkie przepisy i właściwości towarów.

Maszyny stolarskie nowe

Ładunki najwyższej jakości

Towary najwyższej jakości, które mają dużą wartość powinny być transportowane w dobrze zabezpieczonych pojazdach. Kiedy transport przebiega przez niebezpieczne państwa, w których często dochodzi do napadów, zachowujemy restrykcyjne przepisy bezpieczeństwa. Nasze procedury załadunku, wyładunku oraz ogólne postanowienia trwania transportu wartościowych towarów gwarantują bezpieczeństwo oraz profesjonalne wykonanie zlecenia nawet w najtrudniejszych warunkach.