Podstawowe zasady transportu drogowego towarów niebezpiecznych

Czytaj więcej
Spedycja Europejska

Podstawowe zasady transportu drogowego towarów niebezpiecznych

Podczas transportu drogowego towarów niebezpiecznych w Polsce i na rynku międzynarodowym należy przestrzegać wielu przepisów. Przepisy te są oparte na Europejskiej umowie dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych – chodzi dokładniej mówiąc o transport ADR. ADR zawiera przepisy bezpieczeństwa dotyczące wszystkich, których obejmuje spedycja międzynarodowa tych towarów np. przewoźnik jest odpowiedzialny za transport, załadunek i rozładunek towarów niebezpiecznych, tak samo jak za czasowy rozładunek w oczekiwaniu na dalszy przewóz odpowiada również przewoźnik.

Obowiązkowa trasa przewozu towarów niebezpiecznych

W Polsce obowiązuje obowiązkowa trasa dla wielu towarów niebezpiecznych. W niektórych prowincjach i miejscowościach obowiązkowa trasa gdzie może być realizowany taki transport Szczecin jest oznaczona znakami drogowymi. Jeśli chcesz odejść od tej trasy w gminie, np. celem załadunku lub rozładunku, musisz złożyć wniosek do rady lokalnej o upoważnienie do tego, inaczej transport chłodnie byłby w pewnej części nielegalny.

Warto też dodać, iż ADR opisuje wymagania dotyczące osłony rury wydechowej i bezpieczeństwa w odniesieniu do elementów elektrycznych. Jeśli zamierzasz zainstalować filtr sadzy w pojeździe przewożącym niebezpieczne towary, pamiętaj, że pojazd musi nadal spełniać te wymagania.

Konieczne jest również w pełni zrozumieć zasady dotyczące etykietowania towarów niebezpiecznych, które także są określone w ADR. Ponadto każdy pojazd transportujący takie substancje musi mieć dobrze wystawione pomarańczowe tabliczki rozpoznawcze z odpowiednimi oznaczeniami.